Inner Authority

"What you can trust to make decisions. And it is never the mind"
- RA URU HU-

Onze inner authority is samen met onze Strategy waar Human Design steeds weer op terug komt. Navigerend door poorten en kanalen, is ons design een bijna oneindige ontdekkingsreis.
But all you need to know really is your Inner authority and strategy. Hiermee hebben we altijd een startpunt. Een schone lei waarop zichtbaar wordt wat bij ons hoort en wat niet. 


Onze Innerlijke Autoriteit is de tool om beslissingen mee te kunnen maken. Een betrouwbaar mechanisme waar we op in kunnen tappen voor een antwoord. Van vragen als 'Zal ik die baan aannemen' tot 'Zal ik afspreken met vrienden vanavond' tot welke kleur gordijnen zal ik nemen'. 


De mind kan nooit een authority zijn. Ons denken is een fantastisch mechanisme om de nodige informatie te verzamelen maar als het op de beslissing aankomt, ligt de wijsheid in ons lichaam. 

Goed om te weten is dat je Autoriteit sterk afhankelijk is van het Type dat je bent en dus de Strategie die je hebt te volgen.

 

De mogelijke authority's  die ons design kunnen vormen zijn Solar plexus (emotional), Sacral, Spleen (milt), Ego, Self projected, Self Manifested (vanuit het G-center),  Moon (Maandstonde) en No Inner Authority (mind of environment) (I know, It's never the mind...we'll come to that)

Emotional Authority

Met een gedefineerd solar plexus heb je altijd je autoriteit vanuit dit center. Het heeft voorrang op alle andere centers. Emotional authority betekent wachten tot de hele golf van emoties over het onderwerp voorbij is. De hoogte en de diepte moet helemaal doorleeft worden. Helderheid komt daarna. Ineens weet je het. 

Sacral Authority

Als het sacraal center gedefineerd is (en de solar plexus niet) is dit waar je autoriteit vandaan komt. Het is het domein van de generator. Als de generator met sacral authority gevraagd wordt zijn energie ergens in te steken, reageert de sacraal met een 'ah-ha' (ja) of 'uh-uh' (nee). Waar de solar plexus tijd nodig heeft, werkt het sacral in het nu. Het kan de toekomst voorspellen, het weet welke richting je moet nemen. Mocht het toch met 'hmmmm' reageren, dan moet meestal de vraag anders gesteld worden. 

Spleen Authority

Spleen is engels voor milt. Ons milt center is gekoppeld aan ons instinct. Ons immuunsysteem wordt energetisch vanuit dit center aangestuurd. Mensen met een gedefineerd milt center weten automatisch wat goed is voor hun gezondheid. 
Als je een spleen authority hebt weet jij in het moment wat goed is om te doen. Het is een split second gevoel of stemmetje wat zich niet herhaalt omdat het reageert op je zintuigen. Je zintuigen zijn alweer met het volgende bezig. Je bewust worden van je spleen is een dankbare kunst. Je gaat er veel aan hebben en traint jezelf in het hier en nu te blijven. Leuk om te weten; na 7 seconden neemt je mind het over. 'Doe niet zo moeilijk joh, ga gewoon naar dat feestje.' Terwijl je instant gevoel 'nee' zei. Als je hiermee oefent, leer je te lachen om je mind, die overal een mening over heeft.

Ego Authority

Het Ego center wordt ook wel het Willpower of Heart center genoemd. Er zijn twee manieren waarop je een Ego Authority kan hebben. Ego Manifested en Ego Projected

 

Als je Ego (of Heart) center verbonden is met je Throat (keel) center dan heb je een Ego Manifested Authority. Het is voor jou belangrijk om je waarheid te spreken in het moment. Zodra de mind, het overneemt, ga je nadenken over wat je wil zeggen en dan ga je 'blaten'. Dit vergt oefening omdat we geleerd hebben om na te denken voordat we iets zeggen. Voor mensen met deze autoriteit zal het herkenbaar zijn dat ze altijd aan het 'stoeien' zijn met hoe ze zich willen uitdrukken. Als ze echter in een flow zitten en gewoon gaan, komen de juiste woorden eruit.

 

Als jou wilskracht center gekoppeld is aan je G-center dan heb je een Ego-Projected Authority. Dit is een zeldzame vorm van authority en komt alleen voor bij Projectors.
Stel bij beslissingen de vragen 'Wat wil ik' en 'Wat heb ik hieraan?' Het kan ook heel goed zijn dat jij een gevoel van 'goed' of 'fout' kan voelen in je borst streek of net boeven je maag. In dit gebied heb jij energie stromen, dus oefen met voelen!

Self-Projected Authority

Met een self projected authority komt je autoriteit vanuit je G-center. Je G-center is verbonden met het keel center door een van de vier kanalen. Jouw waarheid wordt altijd uitgedrukt vanuit het hart van je identiteit. Als er geen waarheid is, is er geen succes voor jou. Vermijd om met je mind uit te zoeken wat je wilt gaan zeggen of welke beslissing je moet nemen. 

In plaat daarvan: luister naar je eigen stem van moment tot moment. 

 

Er zijn geen gedefineerde motor centers in dit design en je kan je volledig verliezen in de conditionering van je lege centers. Je kunt gemakkelijk je eigen stem verliezen. Maar je bent Designed om geleid te worden in je beslissingen door datgene wat voelt als Jij! Datgene wat jou vervulling en plezier geeft.


Vraag jezelf bij beslissingen 'Maakt mij dat gelukkig?' 'Zal dit me zelfexpressie brengen?' 'Is dit voor mij de juiste richting?'
Mensen met een gedefineerd G-center voorzien anderen vaak van richting, maar 'horen' alleen hun eigen richting door te luisteren wat ze zeggen in het moment.

Moon Authority

Alleen Reflectors hebben Moon Authority.
Omdat zij geen enkel gedefineerd Center hebben en de mind nooit ons beslissingsorgaan kan zijn, hebben reflectors de maanstonde om helemaal af te wachten voor ze een (groot) besluit maken. Dit leg ik verder uit op de pagina voor Reflectors.

Mind Authority

Mind authority komt alleen voor bij projectors en wordt ook wel Mental authority of environmental authority genoemd. Bij deze vorm van authority is het Ajna center gekoppeld aan het keel center of het Ajna center gekoppeld aan het Head center. Of het Ajna center gekoppeld aan het Keel Center. Er is voor de rest geen gedefineerd center wat authority kan zijn, wat betekent dat je, net als een reflector geen inner authority hebt.

 

Er staat vaak op de chart die je aanmaakt op een van de officiële Human Design websites 'No Inner Authority.' Ik ben een Mental Projector en toen ik dit voor het eerst las, moest ik even slikken. Ik was juist in de Human Design gedoken op zoek naar een innerlijke stem of beslissing orgaan. Juist omdát ik na al die jaren innerlijk werk en mediteren nog steeds geen duidelijke stem kon vinden. Wat dus compleet overeenkomt met de kenmerken van een Mental Projector of een Reflector. 


Toen ik ervan bijgekomen was en er meer over ging lezen, werd ik steeds enthousiaster en herkende ik me enorm in de strategie die ik te volgen heb. Ik noem het een strategie omdat het niet echt meer lijkt op een autoriteit

Dit is wat je kan doen:
EnvironMental Projectors zijn door hun gedefinieerde Hoofd, Ajna  en soms Throat center enorm mind georiënteerd. De mind kan nooit een beslissingssysteem zijn dus wat we kunnen doen is zoveel mogelijk informatie verzamelen over het onderwerp waarover je een besluit wilt nemen. Lezen, podcasts luisteren, aantekeningen maken, dagboek schrijven. Wat je maar nodig hebt.

 

Verzamel vervolgens een aantal mensen om je heen die je vertrouwt en die een stem, visie of levensstijl hebben waar jij je in kan vinden en ga tegen ze praten. Zorg dat je vertrouwelingen weten dat je dit nodig hebt om jezelf te horen praten. Vraag ze geen advies te geven, tenzij je dit specifiek wilt. Wat je doet is je afwegingen in de ether gooien en zo hoor je jezelf praten. Je zult je steeds meer een voorstelling kunnen maken bij het besluit wat je gaat nemen. Dit is jou manier van invoelen welke richting je op wilt. De energie is eruit en wordt teruggekaatst via je vrienden. Lijstjes maken is prima, maar het blijft op deze manier in je hoofd circuleren, waardoor je er niet uitkomt. 


Ik heb gemerkt dat ik, net als reflectors langer de tijd nodig heb om een besluit te nemen. Door al mijn lege centers onder de Throat heb ik geen duidelijke stem in welke onderwerp dan ook. Ik leer mijn stem vinden door lezen, voelen, schrijven en praten. Steeds opnieuw. En gedurende die tijd worden alle poorten in mijn chart aangeraakt door de maan. Alle opties passeren de revue. Af en toe is het besluit in een split second genomen en soms duurt het maanden. Ik heb geaccepteerd dat dat ook helemaal bij mijn design hoort. Ik vraag mensen tegenwoordig hier begrip voor te hebben en dat werkt heel goed!

JUST REMEMBER: THERE IS NOTHING WRONG WITH YOU.
YOU ARE DESIGNED TO BE FULLY EQUIPPED