Manifestors

9 % van de samenleving
Strategie: informeren
Teken dat je volgens je design leeft: gevoel van vrede
Teken dat je niet volgens je design leeft: gevoel van boosheid

 

Manifestor vormen slechts 9 procent van de samenleving. Manifestors zijn de initiators, de fire starters. Ze zijn degene met de impuls om iets nieuws te beginnen en zij die de leiding nemen als de situatie om oplossing vraagt.
Manifestors kunnen solo handelen, wat niet betekent dat ze geen anderen nodig hebben in het leven en specifieke interactiviteit is afhankelijk van ieders unieke chart. 
Manifestors worden gekenmerkt in hun chart doordat één (of meerdere) motor centers verbonden is met het keel center. Deze stroom van energie maakt dat er een constante initiëring kan plaatsvinden. Opmerkelijk is het gegeven dat een Manifestor het sacral center niet gedefinieerd heeft, waardoor de werkenergie niet contant aanwezig is. Een Manifestor is in staat een nacht door te werken om een project op poten te zetten en dan een paar dagen nodig hebben om bij te komen. Werken kunnen we allemaal, maar niet met de regelmaat van een Generator. De batterij van een Generator moet helemaal leeg voor hij weer in het stopcontact moet. De batterij van de andere types geeft aan wanneer hij (even) opgeladen moet worden, dit kan erg onregelmatig zijn. Een Manifestor in balans zal niet gauw jaren lang werken aan één project; automatisch wordt het stokje doorgegeven aan Generators

Strategy

De strategie van een Manifestor is er enkel om 'hommeles' te voorkomen. Van alle types ligt samenwerken het minst in de aard van de Manifestor, dus wat hij te doen heeft is informeren. Een Manifestor staat op om naar de winkel te fietsen of NU dat idee uit te typen achter de laptop en laat zijn huisgenoten verbaasd achter. Híj́ voelt flow, de rest snapt het niet. Informeren dus. Strategie is voor elk type even wennen, maar voor de Manifestor misschien wel het meest lastig, omdat het dient om het leven van de mensen om hem heen makkelijker te maken, niet dat van hemzelf. Het specifieke beslissingsmechanisme oftwel innerlijke autoriteit verschilt, net als bij elk type, per design. Eén van je gedefinieerde centers dient als jouw Innerlijke autoriteit.  Human design nodigt ons uit om hiermee te oefenen. Heb je een milt autoriteit? Dan zal subtiel stemmetje zal je een 'ja' of 'nee' impuls geven als reactie op je zintuigelijke waarneming. Zeven seconden heb je om er naar te luisteren, daarna zijn je zintuigen alweer met het volgende bezig, of neemt je denken het over. Emotionele autoriteit? Dan zul je de hele golf van emoties over een bepaald onderwerp moeten doorlopen, voordat je een gedegen besluit kan nemen. De golf kan een uur duren, maar ook dagen of weken. You know when you know.

Peace versus Anger

Een Manifestor die zijn of haar design leeft ervaart vrede. Dit wordt het self theme genoemd in Human Design. Een gevoel van vrede is het teken dat je op het juiste pad zit. Het not-self theme van de Manifestor is boosheid. Als er aanpassingen moeten worden gedaan of afslagen genomen in het leven van een Manifestor en hij laat dit sudderen of is geconditioneerd om niet naar zijn 'gevoel' te luisteren, krijgt hij te maken met een gevoel van boosheid. Ook kan boosheid flink naar boven komen als een Manifestor niet kan creëren. Daar waar een Generator een zoemende frustratie voelt, zal een Manifestor een gekooide machteloosheid voelen. Niet gek ook; als je gemaakt bent om te initiëren en starten met een boost van tijdelijke kracht en je krijgt de kans niet, zet de oerkracht zich om in woede. De andere kant van dat spectrum is vanzelfsprekend vrede, twee uitersten. Daar waar bij een Generator tevredenheid tegenover frustratie staat; in haar geheel iets meer gematigd.

'FOR MANIFESTORS IT'S MORE ABOUT THE RIGHT ACTION WITH LESS EFFORT -RESTING UNTIL YOU GET AN URGE AND THEN ACTING ON IT'

© The Plant Folk 2023

Fotografie door Lisette Kreischer